Thông tin du lịch
 
Món đặc sản cua huỳnh đế là món quý giá bậc nhất ở Đảo Phú Qúy. Cua huỳnh đế có lông nhiều ở cổ và đuôi. Tương truyền…
 

Hải Sâm
 

Cá Chình
 

Cá Mú Đỏ
 

Dông Phú Quý
 …