Khách sạn
 
         Nhà nghỉ 111 nằm giữa Trung tâm hành chính huyện thuộc xã Tam Thanh...
Nhà nghỉ Trường Huy được thành lập vào năm 2014 và tọa lạc…